ANASAYFA

Merhaba, ben Dilara.

1992 yılında İstanbul’da doğdum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi felsefe bölümünde lisans ve yüksek lisans yaptıktan sonra sanat kuramı ve eleştirisine olan ilgim dolayısıyla İstanbul Üniversitesi sanat tarihi bölümünde ikinci kez yüksek lisans yaptım. Şu anda yine felsefe bölümünde doktora eğitimime devam ediyorum.

Akademinin yanı sıra 2018 yılından beri Youtube da felsefe, kültür, sanata dair içerikler üretiyorum. 

Ayrıca Herkese Bilim Teknoloji Dergisi ve Aposto‘da düzenli olarak yazıyorum.

PelinDilaraÇolakAnasayfaFelsefeKitabı

Sitede Neler Var?

Aralık 28, 2020

Soyut Sanata Fenomenolojik Bir Yaklaşım

ÖZET 20. yüzyılın başında sanatçılar akıl ve duyusallığa temellenen bilgiye karşı şüpheci tavır benimsemişlerdir. Onlar resimleri aracılığıyla nesneleri rastlantısal niteliklerinden soyutlayarak, saf olanı ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Soyut resmin deneyimi ve nesnel gerçekliği yadsıyan bu yaklaşımı, yine 20. yüzyılın başında ortaya çıkan bir felsefi disiplin olan […]
Aralık 27, 2020

Popüler kültür akademiye karşı: “Kamusal felsefe”

Popüler kültür akademiye karşı: “Kamusal felsefe” Son yıllarda felsefe literatüründe, popüler bilim veya popüler tarih terimlerine denk geldiği söylenebilecek yeni bir alt eğilim doğdu, “public philosophy.” Ne olduğunu tek kelimeyle tam olarak tercüme etmek zor. Özetle, kitle iletişim aracılarını kullanarak kamusal alanda popüler konular üzerine […]
Kasım 23, 2020
pelindilaracolakyazilari

Ölümü Düşünmek: Eros ve Thanatos’un Savaşı

Ölümü Düşünmek: Eros ve Thanatos’un Savaşı Sigmund Freud, 1911’ de kaleme aldığı Zihinsel İşleyişin İki İlkesi Üzerine Formülasyonlar adlı makalesinde gelişim evresinin kalıntıları olan bilinçdışı zihinsel süreçlerin en temelde haz elde etmeye çabaladığını iddia eder. Bu açıdan ruhsal aygıt haz ilkesinin egemenliği altındadır. Ruhsal aygıtın […]
Pelin Dilara Çolak Anasayfa Filozoflar

Yeni Yazılardan Haberdar Ol!​